Izvor: eKapija | Četvrtak, 21.12.2017.| 13:34
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Vlasenica dobija novu industrijsku zonu - Urbanističkim planom predviđena i izgradnja turističkih sadržaja

(Foto: Billion Photos/shutterstock.com)
Nova industrijska zona na 37 hektara, izgradnja savremenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i izgradnja hotela, turističkih i sportskih kompleksa planirani su Urbanističkim planom Vlasenice do 2036. godine.

Naime, novim planom koji je usvojen u maju 2017. naglašavaju se industrijski potencijali opštine i definišu površine i uslovi za razvoj novih industrijskih zona, kao i razvoj prateće infastrukture.

Kako za eKapiju objašnjava Isidora Karan iz banjalučkog Projekta, koji je nosilac izrade Urbanističkog plana Vlasenice, posebno je prepoznat i definisan turistički potencijal opštine.

- Planom su definisana mjesta izgradnje turističkih sadržaja, atraktivna kako za turiste i stanovnike Vlasenice, tako i za potencijalne investiture. Izgradnjom ovih sadržaja Vlasenica će se integrisati u puno širu regionalnu turističku ponudu - kaže Karan.

Dodaje da je turizam u Vlasenici baziran na prirodnim resursima, odnosno na zimskom turizmu, lovu i ribolovu, te je u urbanom dijelu opštine potrebno obezbjediti prateću infrastrukturu u vidu smještajnih kapaciteta i atraktivnih sadržaja.

- Šume koje okružuju Vlasenicu pogodne su za izgradnju pješačkih i biciklističkih staza. Takođe, planom se posebno ističe uređenje sportsko-rekreativnih zona Jezero i Sunčana dolina, te uređenje park-šuma sa svim pratećim sadržajima.

Planom je predviđeno povezivanje objekata i mjesta koja imaju kuturno-istorijski značaj mrežom pješačkih staza, kaže Karan, kao i oživljavanje ovih objekata uvođenjem novih atraktivnih sadržaja.

Razvoj Vlasenice u regionalni obrazovni centar

Karan dodaje da se Urbanističkim planom za glavne pravce razvoja Vlasenice ističu privreda i turizam. Takođe, u planu je razvoj opštine u regionalni obrazovni centar.

- Vlasenica ima tendenciju kreiranja stimulativnog okruženja za zadržavanje i razvoj mladih obrazovanih ljudi, a Urbanistički plan pruža prostornu osnovu za to. Takođe, opština pripada regiji u kojoj se ukrštaju najintenziviniji saobraćajni i razvojni pravci Republike Srpske. To pruža znatne mogućnosti za otvaranje projekata prekogranične saradnje sa opštinama u Srbiji - granični prelazi, energetski objekti, turizam, saobraćajne veze i dr.

Potencijali za greenfield investicije su raznovrsni zbog velike zastupljenosti poljoprivrednog i neizgrađenog zemljišta u urbanom području. Planom se zadržava veći dio poljoprivrednog zemljišta, ali ga jače integriše u urbanu strukturu i daje mu dodatnu vrijednost u vidu urbanih vrtova, ističe sagovornica eKapije.
Urbanisticki plan Vlasenice
- Što se tiče brownfield investicija, treba istaći da se planira zadržavanje postojećih industrijskih kompleksa uz podizanje kvaliteta funkcionisanja, prije svega u ekološkom smislu, te adekvatan dizajn spajanja ovih kompleksa sa stambenim i drugim zonama.

Industrijska zona na 37 hektara

Nova industrijska zona Kula Zeban na 37 ha planirana je uz postojeće industrijske i poslovne komplekse, a predviđena je i nova privredna zona uz magistralni put, sa sjevero-zapadne strane Vlasenice.

- U okviru zone mogu se graditi raznovrsni poslovni objekti, kao što su proizvodni, industrijski, prerađivački i trgovački, te otvorena skladišta i stovarišta, servisi, radionice i slični preduzetnički objekti - ističe Karan.

Objašnjava nam da je u postojećim industrijskim kompleskima, kao i u planiranoj industrijskoj zoni Kula Zeban, potrebno implementirati nekoliko mjera.

- To se odnosi na povećanje industrijske proizvodnje putem uvođenja novih tehnologija i opreme, zatim razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i jačanje njihovog inovativnog potencijala. Takođe, predviđen je i razvoj poslovne infrastrukture osnivanjem poslovnih inkubatora, centara za razvoj tehnologija, marketinga i razmjenu poslovnih informacija, te osnivanje kancelarija za vođenje procesa restruktuiranja.

Prepopuka je da se u toku planskog perioda radi na poboljšanju pristupa finansijama kroz garantne fondove i fondove za razvoj, kaže Karan i dodaje da je potrebno da se radi i na poboljšanju kapaciteta za transfer tehnologija i znanja kroz projekte saradnje među firmama i istraživačkim institucijama.

Ski centar Igrišta

Sagovornica eKapije objašnjava da se ski centar Igrišta nalazi van obuhvata Urbanističkog plana, tako da se planom nije detaljnije definisan njegov dalji razvoj.

- Međutim, ski centar Igrišta se svakako uzima kao referentna tačka u smislu definisanja saobraćajnih pravaca i pravaca distribucije turističkih sadržaja.

Inače, Urbanistički plan opštine Vlasenica 2016-2036, dobitnik je prve nagrade u kategoriji "generalni urbanistički planovi" na Salonu urbanizma održanom prošlog mjeseca u Nišu u organizaciji Udruženja urbanista Srbije.

Slobodana Šubara


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.