(Nabavka male vrijednosti) Nabavka defibrilatora (4 komada) Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo pet 26.11.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka osteougradbenog materijala za potrebe MFH-Tender broj: 01-15127-1/21 Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka pet 26.11.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Instrumenti za potrebe operacione sale Covid bolnice Opšta bolnica Sveti Vračevi Bijeljina pet 26.11.2021.
Usluge popravke i održavanja MR aparata Opšta bolnica Sveti Vračevi Bijeljina pet 26.11.2021.