Pogledajte i...
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka usluga prevoza učenika JU Osnovna škola STEVAN NEMANJA Dragaljevac Gornji uto 03.08.2021.
Rezervni dijelovi za vozni park Preduzeća JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje uto 03.08.2021.