(Nabavka male vrijednosti) Akumulatori KJP Sarajevo-šume Sarajevo uto 27.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka kamionskih guma KP KOMUS a.d. Novi Grad uto 27.10.2020.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka auto guma KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo uto 27.10.2020.