AutoCAD licenca JP EP d.d. Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo uto 06.12.2022.
(Nabavka male vrijednosti) (izmjena tenderske dokumentacije) Nabavka softwera za digitalizaciju Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost Sarajevo uto 06.12.2022.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka kompjuterske opreme-skeneri Ustavni sud Bosne i Hercegovine Sarajevo uto 06.12.2022.
Računari JP EP d.d. Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo uto 06.12.2022.