(Nabavka male vrijednosti) Nabavka i ugradnja vrata sa integrisanim sigurnosnim pristupom u Crvenoj zoni za Regionalni centar Sarajevo Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Banja Luka (IDDEEA BiH) sre 21.10.2020.
Osiguranje vozila i lica MUP TK -Uprava policije uto 20.10.2020.
Bankarske usluge JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobi uto 20.10.2020.