Osiguranje vozila i lica MUP TK -Uprava policije uto 20.10.2020.
Bankarske usluge JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobi uto 20.10.2020.