Pad cijena goriva u FBiH Pad cijena goriva u FBiH Utorak 28.07.2020.

(Nabavka male vrednosti) Lot 1-Čelične i alkaten cijevi, Lot 2-Ručni i radionički alat Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o.- Đurđevik - Živinice sre 12.08.2020.
Nabavka mrkog uglja Komunalac a.d. Višegrad sre 12.08.2020.
(ispravka obavještenja) LOT 1307-Sabirnice za trolejbuse KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo sre 12.08.2020.
(Nabavka male vrednosti) Nabavka goriva Osnovni sud u Bijeljini sre 12.08.2020.