(Nabavka male vrijednosti) Ogrijevni materijal za 2021. godinu J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo čet 21.10.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabava goriva i dvotaktola Hrvatska pošta d.o.o. Mostar čet 21.10.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Ugovor o nabavci ogrevnog drveta OŠ Dositej Obradović Banja Luka sre 20.10.2021.