Nabavka hrane i pića za potrebe Preduzeća JP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje pet 27.11.2020.
Otvoreni postupak br. 19/21-Nabavka hljeba Rudnik i termoelektrana Gacko pet 27.11.2020.