Artikli za potrebe kafe kuhinje preduzeća MH ERS MP a.d. Trebinje, ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad pet 22.01.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka brašna KPZ PJ Tunjice Banja Luka čet 21.01.2021.
Nabavka roba JU Dom penzionera Tuzla čet 21.01.2021.