Izvor: eKapija+ | Ponedjeljak, 12.08.2019.| 09:43
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Polugodišnja konsolidovana dobit Raiffeisen Bank International 571 mil EUR

Johann Strobl
U prvom polugodištu 2019. Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 571 mil EUR.

- Krediti klijentima porasli su za 9%, posebno u Austriji, Rusiji i Centralnoj Evropi u prvoj polovini 2019. godine. I pored okruženja niskih kamatnih stopa, došlo je do pozitivnog razvoja neto prihoda od kamata te neto prihoda od naknada i provizija, a troškovi rizika ostali su na veoma niskom nivou - izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Generalno, neto prihod od kamata porastao je neznatno za 2 mil na 1.664 mil EUR. Neto kamatna marža­ opala je za 7 baznih poena i iznosi 2,42%, uglavnom zbog rasta poslovanja sa niskim maržama u centrali, te kretanja marži u Rusiji i Bjelorusiji.

Opći administrativni troškovi su povećani za 3 mil EUR na godišnjem nivou i iznose 1.497 mil EUR. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 4,8% poena na 60,7%.

Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine i dalje su niski u izvještajnom periodu i iznose 12 mil EUR, u poređenju ­sa 83 mil EUR neto otpuštanja rezervisanja za kreditne gubitke u istom periodu prošle godine, uglavnom usljed priliva i povrata.

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti. Očekuje se da koeficijent rezervisanja za finansijsku 2019. godinu bude ispod 45 baznih poena. Banka predviđa dalje smanjenje NPE koeficijenta.

RBI ima za cilj postići koeficijent troškova i prihoda od oko 55% u 2021. godini. U narednim godinama, cilj banke je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 %. Na srednjoročnoj osnovi, banka želi zadržati koeficijent CET1 od oko 13%. Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50% konsolidovane dobiti.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.