Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Dragan Stamenić, v.d. direktora Vodovoda Prijedor - Najveći izazovi u narednom periodu biće smanjenje gubitaka na mreži

Dragan Stamenić
Dragan Stamenić (Foto: Grad Prijedor)
Vodovod a.d. Prijedor posjeduje sistem kojim su optičkim kablom uvezani skoro svi njegovi objekti. Kod svakog proširenja vodovodne mreže gdje se ukaže potreba za pumpnim stanicama, ovo preduzeće predviđa uvezivanje optikom sa SCADA sistemom daljinskog nadzora i upravljanja. Osim toga, tokom 2021. uveli su daljinsko očitavanje vodomjera, tako da trenutno imaju oko 3.000 ugrađenih vodomjera sa daljinskim očitanjem, istakao je za eKapiju Dragan Stamenić, v.d. direktora Vodovoda.

- U narednom periodu razmišljamo o ugradnji solarnih panela u blizini bunara, u cilju postizanja energetske efikasnosti i uštede električne energije. Naravno, imajući u vidu visinu ulaganja u ovakav projekat, potrebno je pronaći izvore finansiranja koji bi omogućili realizaciju projekta.

eKapija: Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Nacrtu prostornog plana Prijedora je i izgradnja vodovodnog sistema Tomašička jezera za južni dio teritorije grada. Recite nam nešto više o ovom projektu, šta on podrazumijeva, kolika je vrijednost investicije...

- Projektom vodovodnog sistema Tomašica je obuhvaćeno 13 naselja i to: Busnovi, Tomašica, Pejići, Rakelići, Saničani, Gaćani, Miljakovci, Ćela i Gomjenica sa desne obale rijeke Sane, odnosno Ališići, Niševići, Rasavci i Zecovi sa lijeve obale rijeke Sane. Pomenuta naselja do sada nisu bila spojena na gradski vodovodni sistem, a vodom su se snabdijevali sa lokalnih vodovodnih sistema i individualnih bunara.

Vodovod a.d. Prijedor je izradio projektnu dokumentaciju glavnog izvedbenog projekta primarnog sistema vodosnabdijevanja. Ukupan broj priključaka koji će biti obuhvaćen ovim projektom iznosi 2.423, a samim tim i broj stanovnika 6.542. Predviđeno je da se izvede cjevovod dužine L= 33 km, a odnosi se na primarnu vodovodnu mrežu i izgradnja rezervoara zapremine V=1.000 m3. U prvoj fazi je izbušen bunar BT-1 (IEBST-1) sa potvrđenim kapacitetom izdašnosti od oko 40 l/s, što je dovoljan kapacitet za snabdijevanje ovog dijela grada. Ukupna investicija projekta iznosi 7.220.159 KM sa PDV-om.

U narednom periodu je potrebno raditi na tome da se angažuje projektantska kuća koja će riješiti pitanje projektovanja sekundarnog i tercijarnog dijela mreže u navedenim naseljima, završno sa kućnim priključcima.

eKapija: Gradska uprava Prijedor preduzima značajne korake kako bi mještani naselja Veliko Palančište, Kavanište i Stari voćnjak/Gornji Orlovci u što skorije vrijeme riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanja. Riječ je o projektu vrijednom 2,5 mil KM. U kojoj je trenutno fazi?

- Pomenuta naselja do sada nisu bila spojena na gradski vodovodni sistem. Vodovod je za rješenje pitanja vodosnabdijevanja u ova tri naselja izradio projektnu dokumentaciju – glavni izvedbeni projekat. Izgradnjom cjevovoda i završetkom ovog projekta stanovnici ovih naselja će dobiti zdravstveno ispravnu i kvalitetnu pitku vodu. Očekujemo da se početkom sljedeće godine krene u realizaciju pomenutih projekata, tj. da se krene sa izvođenjem, što zavisi od gradske uprave, koja raspisuje tender za izvođenje radova.

Predviđeno je da se u naseljima Palančište, Kavanište i Stari voćnjak/Gornji Orlovci riješi vodosnabdijevanje za ukupno 590 domaćinstava izgradnjom 40.823 m nove vodovodne mreže.

eKapija: U Prijedoru je planirana gradnja prečistača otpadnih voda, a interes za projekat su iskazale i kineske kompanije. Koliko je izvjesno da će se ova investicija realizovati u skorije vrijeme, koja je njena vrijednost?

- Prema našim saznanjima, u proteklom periodu su u nekoliko navrata obavljeni razgovori na ovu temu. Koliko znamo, projekat izgradnje prečistača otpadnih voda još nije urađen. U pitanju su ogromne investicije, s obzirom na to da je naš cjelokupan kanalizacioni sistem mješovitog karaktera. Da bi se realizovala izgradnja prečistača morala bi se rekonstruisati kompletna kanalizaciona mreža u gradu, s tim što bi se u prvoj fazi moralo izvršiti snimanje stanja postojećeg kanalizacionog sistema. Mislimo da do realizacije ove investicije neće doći u skorije vrijeme, imajući u vidu da još ne postoji projekat, ne znamo kolika je trenutna vrijednost zbog aktuelnog povećanja cijena, a ne postoji ni projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u našem gradu.

eKapija: Sa kojim firmama ste do sada imali uspješnu saradnju na vodovodnim projektima?

- Vodovod je, u saradnji sa Gradom, do sada ostvario veoma uspješnu saradnju na vodovodnim projektima sa banjalučkom firmom Hidrokop, jer su u više navrata pokazali da imaju svu potrebnu snagu i opremu za izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim projektima. Moramo naglasiti i značaj veoma dobre saradnje sa našim prijedorskim firmama, poput firmi Prijedorputevi, Niskogradnja Marjanović i Unijat M.

eKapija: Kako ste zadovoljni sa poslovanjem u proteklom periodu?

- Pored svih problema sa kojima se svako vodovodno preduzeće neminovno suočava, u Vodovodu Prijedor se svi zajedno borimo da održavamo nivo poslovanja na zadovoljavajućem nivou i da smo uvijek u situaciji da sve svoje obaveze izmirujemo na vrijeme. Do sada su se ti napori pokazali uspješnim, što dokazuju pozitivni rezultati poslovanja, sa kojima moramo biti zadovoljni, imajući u vidu otežane uslove poslovanja, pogotovo ove godine.

eKapija: Koji će biti strateški izazovi Vodovoda u narednim godinama?

- Jedan od najvećih izazova Vodovoda u narednom periodu biće smanjenje gubitaka na mreži, odnosno smanjenje nivoa neobračunate vode. Smanjenje gubitaka na mreži direktno utiče i na smanjenje troškova električne energije, koji su trenutno dosta visoki, a koje planiramo smanjiti i putem izgradnje solarnih panela. Rješenje problema neobračunate vode vidimo u rekonstrukciji vodovodne mreže prema našim projektnim rješenjima.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak