Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Trupci bukve najkvalitetniji - Drvoprerađivačima u Novom Gradu se godišnje plasira oko oko 28.500 m3 šumskih sortimenata

(Foto: Mladena Bolta)
Šumska uprava Novi Grad, kao dio Šumskog gazdinstva Prijedor, gazdujući državnim šumama godišnje proizvede i plasira drvoprerađivačima oko 28.500 m3 šumskih drvnih sortimenata. Po sortimentnoj strukturi godišnje se proizvede oko 6.500 m3 bukovih trupaca, oko 1.500 m3 trupaca hrasta kitnjaka, oko 19.700 m3 ogrevnog drveta lišćara i oko 800 m3 četinara.

Milan Vuković, šef Šumske uprave Novi Grad, kaže da među drvnim sortimentima imaju kvalitetne trupce bukve.

- Drvoprerađivači su zadovoljni našim proizvodima. Na području naše opštine sarađujemo sa većinom naših drvoprerađivača i preko 95% šumskih drvnih sortimenata isporučujemo preduzećima koja su registrovana i rade na našoj opštini. To su Sani-Global, Ligno-progres, Lignotehna, Lignum Stjepanović, Braća Stjepanović, Zlatna Pčela, Dragos, Кomerc-Adamović, Renga Кomerc, Drvo Zec, Co Les trade – navodi Vuković.

Osim toga, ogrevnim drvetom snabdijevaju lokalna preduzeća, škole i ustanove koje koriste drvo za zagrijavanje prostorija.

- Mi smo ograničeni etatom, odnosno, dozvoljenom količinom šumskih drvnih sortimenata za sječu u jednoj godini, tako da nismo u mogućnosti iskazati veću ponudu – dodaje Vuković.

Površina šuma u državnoj svojini na području opštine Novi Grad iznosi 8.509,37 ha. Ukupna zaliha drvne mase u državnoj šumi je 2.176.501 m3, a godišnji sječivi etat po ŠPO iznosi 44.390 m3 sveukupne drvne mase. Najzastupljenije vrste drveta su bukva i hrast kitnjak u visokim i izdanačkim šumama, a u kulturama smrča, te bijeli i crni bor.

Osim državnih šuma, na području opštine Novi Grad ima i 10.386 ha privatnih šuma.

Vuković ističe da je nelegalna sječa šuma na ovom području svedena na minimum.

(Foto: Mladena Bolta)
- Imamo dobro organizovanu čuvarsku službu državnih šuma koja podnosi prekršajne i krivične prijave za počinioce, što se u praksi pokazalo kao dobro, tako da se malo ko usudi krenuti u bespravnu sječu šuma – ističe Vuković.

Sadašnja iskorištenost šumskog potencijala je, prema riječima Vukovića, optimalna.

- Šansa za daljnji razvoj je vidljiva u poboljšanju kvaliteta šuma nakon svake sječe. Sijeku se lošija, a ostavljaju bolja stabla koja će u narednom periodu dati veći kvalitet šumskih drvnih sortimenata.

Za Šumsku upravu Novi Grad nisu značajni sporedni šumski proizvodi. Vuković kaže da njihovo sakupljanje ne bi bilo produktivno. S druge strane, lovom na ovom području gazduju lovačka udruženja.

U narednom periodu, pored zakonom dozvoljene količine sječe šuma, Šumska uprava Novi Grad radiće na pošumljavanju, nezi i zaštiti šuma, na izgradnji i održavanju šumskih komunikacija, na poboljšanju voznog parka, informacionog sistema i na rekonstrukciji poslovne zgrade.

Prema riječima Vukovića, ove i sljedeće godine očekuju ispunjenje svih planskih zadataka i pozitivan poslovni rezultat.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak