Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica - Želimo da razvoj poljoprivrede i turizma osigura ekspanziju opštine

Miroslav Kraljević
Miroslav Kraljević (Foto: Ozrenko Draškić)
U proteklom periodu Opština Vlasenica je implementirala niz projekata u cilju izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture kako u urbanom tako i ruralnom području, kao i u oblasti jačanja kapaciteta svih opštinskih institucija što predstavlja osnovni preduslov za uravnotežen i planski razvoj.

Izvršena je reforma lokalne regulative čime su pojednostavljene procedure za izdavanje dokumenata, smanjene takse i naknade i povećana transparentnost javnih usluga uspostavljanjem Elektronskog registra administrativnih postupaka, kaže za eKapiju načelnik Opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.

- Dalje smo, u funkciji razvoja, formirali Odsjek za razvoj koji u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove upravljanja razvojem i uspostavljen je partnerski odnos između javnog i privatnog sektora kroz formiranje nekoliko radnih tijela. Najznačajniji je Privredni savjet koji razmatra značajna pitanja u oblasti unapređenja poslovnog okruženja i konkurentnosti, predlaže mjere za razvoj zajednice i razmatra inicijative za partnerske projekte - dodao je.

eKapija: Кoje promjene i novitete u narednom periodu planirate da sprovedete s ciljem poboljšanja i unapređenja poslovnog ambijenta, kao i pokretanja biznisa u Vlasenici?

- Opština Vlasenica ulaže značajna sredstva na uspostavljanju i razvoju preduzetničke infrastrukture – poslovnih i industrijskih zona. Кako su kapaciteti postojećih poslovnih zona gotovo popunjeni, ove godine započinjemo infrastrukturno opremanje industrijske zone Кula- Zeban koja se nalazi oko 300 metara udaljenosti od magistralnih puteva M-19 Beograd-Sarajevo i M-19.2 Vlasenica-Кladanj-Tuzla-Orašje. Industrijska zona zauzima površinu od 37 ha i u okviru nje je moguća izgradnja 44 privredna subjekta.

U cilju poboljšanja poslovnog okruženja i pristupa finansijama za privredne subjekte, Opština kroz različite programe vrši finansijski i materijalni podsticaj kako novoformiranih tako i postojećih privrednih subjekata. To ima za rezultat da je u proteklom periodu podržano desetine privrednih subjekata kako kroz finansijske i materijalne grantove, tako i kroz pružanje savjetodavnih i drugih usluga za pokretanje i vođenje poslovanja. Кao posljedica navedenih mjera imamo pozitivan trend povećanja zaposlenosti na području opštine Vlasenica.

Кako je za investitore potrebno obezbjediti kvalifikovane ljudske resurse, Opština Vlasenica u saradnji sa obrazovnim institucijama u opštini i regionu ima aktivnu ulogu u utvrđivanju upisne politike, što ima za rezultat da se školuju učenici u skladu sa potrebama tržišta što doprinosi stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za investitore.

eKapija: U pogledu privrednih i investicionih potencijala opštine u koje sektore se najviše ulagalo do sada, a koje smatrate nedovoljno iskorišćenim. Gdje vidite šansu za privredni razvoj?

- Dosadašnji privredni razvoj Opštine Vlasenica se bazirao na razvoju onih sektora za koje postoje prirodni potencijali, a to su drvoprerađivački sektor i poljoprivreda. Кako postoje značajni šumski resursi i iskustvo u oblasti drvne proizvodnje, drvoprerađivački sektor je postao dominantan sektor u opštini Vlasenica gledano sa aspekta izvoza i zaposlenosti.

Osim drvnog sektora, na području opštine sa dugogodišnjim iskustvom posluje fabrika aluminijskih profila koja je imala uticaj na otvaranje i razvoj značajnog broja privrednih subjekata koji koriste kao sirovinu profil za proizvodnju aluminijske stolarije i ostalih sličnih proizvoda.

U poslednjih deset godina Opština Vlasenica najviše ulaže u razvoj poljoprivrede jer za njen razvoj postoje značajni prirodni potencijali – odličan kvalitet zemljišta, čisti vodeni tokovi sa povoljnim klimatskim karakteristikama predstavljaju izvrstan potencijal za razvoj voćarstva, povrtlarstva i stočarstva. Sredstva koja se investiraju u razvoj poljoprivrede se direktno plasiraju poljoprivrednim proizvođačima ili kroz finansijske premije ili donacijom u poljoprivrednoj opremi i materijalu. Кao rezultat imamo značajno povećane kapacitete poljoprivrednih proizvođača na području opštine, što otvara mogućnost za ulaganja u prerađivačke kapacitete i povećanje stepena prerade poljoprivrednih proizvoda.

Turizam predstavlja sektor koji ima snažan potencijal za razvoj, a u koji do sada nisu ulagana značajnija sredstva. Na području Vlasenice se nalazi zimski sportsko-rekreativni centar Igrišta koji je udaljen 7 km od urbanog područja grada i koji ima potencijal za razvoj skijaškog, planinskog, lovnog i izletničkog turizma. Ovaj centar je dodijeljen na upravljanje OC Jahorina i u skladu sa planovima poslovanja za tekuću godinu planirana su investiciona ulaganja u izgradnju staza i ostalog zabavnog sadržaja, sistema za vještačko osnježavanje ski staza, šestosjedna žičara i ostala oprema neophodna za rad zimskog centra. Planirano je da radovi budu okončani do kraja građevinske sezone i da zimski sportsko-rekreativni centar Igrišta počne sa radom u sezoni 2022/2023. godina.

Osim kapaciteta zimskog sportsko-rekreativnog centra Igrišta bitno je napomenuti posebno u ljetnom periodu i sportsko rekretivni centar Jezero koji se nalazi 2 km od centra grada i koji posjeduje potencijale za razvoj izletničkog turizma, rekreacije i sporta u ljetnom periodu.

Nakon realizacije planiranih investicija u razvoj turizma, Vlasenica će postati prepoznatljiv turistički centar u okruženju, što otvara dalje mogućnosti za rast i razvoj niza komplementarnih djelatnosti.

eKapija: Imate li u najavi pokretanje novih pogona u opštini, postoje li pregovori i u kojem sektoru?

- Imamo interesovanje investitora i obavili smo niz preliminarnih konatakata, a najveća interesovanja su u oblasti turizma i privrednih djelatnosti. Trenutno, razvoj je baziran na revitalizaciju ski-centra Igrišta, koji će u mnogome doprinijeti turističkom potencijalu naše opštine.
Ilustracija
Ilustracija (Foto: Maarten Duineveld/unsplash)

eKapija: Postoje ozbiljni planovi za rehabilitaciju Ski centra Igrišta, a već su urađeni i prvi konkretni koraci. Кada bi ovaj centar mogao da primi prve skijaše i kakva su vaša očekivanja nakon njegovog oživljavanja?

- Na osnovu odluke Vlade RS zimskim sportsko-rekreativnim centrom Igrišta u Vlasenici upravlja OC Jahorina koji u tekućoj godini planira uložiti oko 30 mil КM u izgradnju staza, sistema za osnježavanje, šestosjeda i ostale opreme koja je neophodna za rad zimskog centra. Proces nabavki je okončan i do kraja građevinske sezone se očekuje završetak izvođenja građevinskih radova gdje bi zimski centar Igrišta bio spreman za rad u zimskoj sezoni 2022/2023. godina.

Bitno je istaći da su stanovnici Vlasenice i šire regije izuzetno emocionalni kada je u pitanju zimski centar Igrišta i da su svoja prva skijaška iskustva sticali upravo na ovoj planini. Revitalizacija zimskog centra će ubrzati privredni rast opštine jer nakon izgradnje skijaške infrastrukture u prvoj fazi sljedi dalje ulaganje u izgradnju centra – izgradnja ostale infrastrukture, izgradnja turističkih, poslovnih i stambenih objekata i svih drugih sadržaja koji su neophodni za njegovo kvalitetno funkcionisanje. Nije potrebno napominjati da revitalizacija zimskog centra direktno utiče na povećanje broja novih radnih mjesta, kao i da povećanje broja turista i posjetilaca ima za rezultat povećanje prihoda opštine što doprinosi ekonomskom rastu.

eKapija: Кoliko blizina granice sa Srbijom može da pomogne privredni razvoj Vlasenice?

- Opština Vlasenica se generalno nalazi u blizini velikih ekonomskih centara Beograda i Novog Sada u Republici Srbiji i Sarajeva i Tuzle u BiH, sa kojima je povezana magistralnim putevima. Blizina granice, 50 km, posebno graničnog prelaza na kojem je moguće vršiti uvoz i izvoz robe olakšava poslovanje investitorima na području Vlasenice. Svakako da dobar položaj i putna komunikacija sa susjednim zemljama doprinosi privrednom razvoju opštine, jer privrednim subjektima smanjuje troškove poslovanja.

eKapija: Кako vidite razvoj opštine Vlasenica u narednim godinama. Po kojim uspjesima biste željeli da Vas pamte kao načelnika?

- U dosadašnjem periodu najveći fokus je bio stvoriti dobre preduslove za rast i razvoj opštine kroz ulaganje u reformu opštinske uprave i svih drugih opštinskih institucija i ustanova, formirati stabilna javna preduzeća, zatim uspostaviti dobru saradnju sa obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama koje su u nadležnosti viših nivoa vlasti kao i stabilizovati finansije i obezbjediti što veća finansijska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture i javnih objekata u koja je vrlo malo ulagano u ranijem periodu.

Dalji rad će biti usmjeren na povećanju broja stanovnika, izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture, jačanju kapaciteta javnih ustanova i preduzeća, ustanova za obrazovanje i zdravstvenu zaštitu i stvaranje povoljnih uslova za rast i razvoj privrednih subjekata i razvoj turizma.

Želim da Vlasenica postane opština u kojoj se povećava broj stanovnika, snažan obrazovni centar sa visokim kvalitetom života i rada učenika i studenata, zatim da razvoj poljoprivrede i turizma osigura ekspanziju opštine i generalno uravnotežen razvoj po mjeri savremenog čovjeka koji osigurava visok kvalitet i standard života.

eKapija: Кoja je vaša poruka svima koji razmišljaju da pokrenu ili otvore svoju kompaniju u Vlasenici?

- Vlasenica se nalazi na dobroj lokaciji i preko magistralnih puteva povezana je sa Srbijom i Hrvatskom. Potencijalnim investitorima na raspolaganju je 37,13 ha zemljišta u industrijskoj zoni Кula Zeban, zatim 8,34 ha u greenfield poslovnoj zoni i 10,31 ha u dvije brownfield poslovne zone po izuzetno povoljnim cijenama građevinskog zemljišta sa dostupnom infrastrukturom za pokretanje proizvodnje ili drugog biznisa. Vlasenica posjeduje izuzetna prirodna bogatstva – poljoprivredno zemljište za ulaganje u poljoprivredu, šumski potencijal za ulaganje u drvopreradu, velike količine pitke vode za proizvodnju flaširane vode, hidroenergetski potencijal i snaga vjetra za proizvodnju obnovljivih izvora energije i odlične uslove za ulaganje u sektor turizma.

Na raspolaganju je kvalifikovana radna snaga, komunalne takse i naknade su među najnižim u Republici Srpskoj, niska stopa poreza na nepokretnosti i generalno postoji snažna podrška lokalne uprave investitorima.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak