Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Traži se izvestitor za sportsko-rekreacioni centar Jezero u Vlasenici - Planirana izgradnja vidikovaca, kuća za odmor, sportskih terena i golf kompleksa

Trenutno stanje jezera
Trenutno stanje jezera (Foto: Opština Vlasenica)
Na samom ulasku u Vlasenicu, neposredno uz magistralni put koji od Šekovića vodi u ovaj grad, nalazi se Vlaseničko jezero. Uz ovu malu vodenu površinu izgrađen je sportsko-rekreacioni centar lokalnog karaktera koji više nije u funkciji.

Kako se navodi u projektu Sportsko-rekreacionog centra Jezero, ova lokacija obuhvata prostor od 109 ha. Uža površina namjenjena postavci sportsko-rekreativnog centra, prostire se na oko 5,5 ha.

- Postojeće jezero je nastalo na vještačkoj brani, sa betoniranom podlogom i plažom. Ako se uzme u obzir blizina grada i potrebe stanovništva za ovakvim centrom, neophodno je pokrenuti aktivnosti na revitalizaciji i izgranji novih rekreativnih sadržaja. Velika površina zemljišta oko jezera omogućuje izgradnju sadržaja za koje treba stvoriti preduslove. Ovdje su velike mogućnosti za izgradnju kompleksa koji bi težište aktivnosti iz grada preselio u sportsko rekreativni centar Jezero. Uz sve pomenute sadržaje treba imati u vidu i potrebu za ugostiteljskim sadržajima - dodaje se u projektu.

Neizgrađeni dio kompleksa svojom veličinom i položajem daje izuzetne preduslove za razvoj vrhunskog turističkog kompleksa, u kojem je planirana izgradnja vidikovaca, kuća za odmor, velnes centar sa pratećim sadržajima i veliki broj terena za sportove. Moguća je izgradnja golf kompleksa, sa hotelom, golf klubom i terenom za golf sa 27 rupa.

- U okviru područja planirana je izgradnja kombinovane sportske sale, kao i centra sa terenima na otvorenom za fudbal, tenis i kombinovani tereni. Predviđene su i staze za atletiku, bicikl i rolere, trgovački dio - stoji u dokumentu.

U pitanju je brownfield lokacija za koju se traži investior.

- Razlozi zbog kojih bi se isplatilo investirati u ovaj projekat su te što je lokacija kompleksa izuzetno povoljna, postoji potrebna komunalna infrastruktura, nedostatak atraktivnog turističkog sadržaja na području regije Birač, zatim dobra saobraćajna povezanost sa ostalim dijelovima BiH, kao i zemalja u regionu. Budućem investitoru je na raspolaganju i efikasna opštinska administracija. Bitno je napomenuti da je ovo područje ima povoljne klimatske prilike.

Što se tiče izvora finansiranja u ovaj projekat, moguće je potpuno investiranje potencijalnog ulagača, kao i javno-privatno partnerstvo. Podjela dobiti zavisila bi od uslova definisanih ugovorom o saradnji sa partnerom.

- Ubrzane procedure registracije, izdavanja dozvola i rješenja na lokalnom nivou. Pružamo podršku investitorima za pribavljanja neophodnih saglasnosti i dozvola za koje su nadležni viši organi vlasti. Efikasne procedure za dobijanje dozvola za građenje, uz olakšice u plaćanju naknada za građenje objekta. Кomunalne naknade i takse su među najnižim u RS, uz predviđene olakšice – 0,1 % stopa poreza na nepokretnosti. Dajemo informacije i obezbjeđujemo logistiku privrednim subjektima prilikom konkurisanja za podsticajna sredstva koja dodjeljuju nadležne institucije RS i BiH. Pružamo postinvesticionu podršku postojećim investitorima u okviru Saradničke mreže sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS - poručuju iz Opštine Vlasenica.Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak