Mira Katanić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Petrovo - U tri poslovne zone nudimo najnižu cijenu rente u okruženju

Mira Katanić (Foto: Opština Petrovo )
Na prostoru opštine Petrovo dostupne su tri poslovne zone - Karanovac, Sočkovac i Petrovo za potencijalno ulaganje i pokretanje pogona. Sve tri poslovne zone su infrastrukturno opremljene, imaju dobar strateško-saobraćajni položaj i iste pogodnosti za investitore.

Prilikom investiranja u zone Opština Petrovo nudi najnižu cijenu rente u okruženju i plaćanje u ratama, kao i niske cijene komunalnih taksi. Ukoliko se investitori odluče da grade i van ovih zona, a što nije smetnja u pogledu zaštite životne sredine, dobiće i takvu šansu, poručuje Mira Katanić, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u opštini Petrovo.

Katanić najavljuje i skorije pokretanje dva nova pogona u zonama Karanovac i Sočkovac, gdje su investitori već kupili parcele.

eKapija: Koje lokacije nudite za ulaganje, u kojoj mjeri mogu da odgovore na potrebe investitora?

- Prednost područja opštine Petrovo za investiranje je dobar strateško-saobraćajni položaj za investitore, blizina magistralnog puta Doboj - Tuzla, izgrađena putna i željeznička infrastruktura, blizina preduzetničke zone Gračanica. Budući investitori imaju brze usluge opštinske administracije za sva otvorena pitanja u vezi sa ulaganjima i izgradnjom privrednih kapaciteta, povoljne takse i druge troškove u postupku izgradnje i početka rada, a koje su u nadležnosti JLS.

Lokacije za ulaganje na prostoru opštine Petrovo su definisane sa tri regulaciona plana poslovnih zona u Karanovcu, Sočkovcu i Petrovu, te Regulacionim planom Turističke zone Kaluđerica koje su većim dijelom infrastrukturno opremljene. Površina obuhvata Regulacionim planom poslovne zone Karanovac je 24 hektara. Površina obuhvata Regulacionim planom poslovne zone Sočkovac je 29,1 hektar, a prostor je predviđen kao trgovačko-uslužna i proizvodna zona. Obuhvat poslovne zone Petrovo definisan regulacionim planom je 22,1 hektar a predviđen je kao prostor drvne, metaloprerađivačke i lake industrije. Turistička zona Kaluđerica, po regulacionom planu obuhvata prostor od 32,72 hektara i definisana je kao prostor za izgradnju etno sela, vikend naselja, hotelskog kompleksa, sportsko-rekreativna zona.

Ukoliko se investitori odluče da grade i van ovih zona, a što nije smetnja u pogledu zaštite životne sredine, biće omogućena izgradnja privrednih kapaciteta.

Poslovna zona Karanovac (Foto: Opština Petrovo)
eKapija: Imate li u planu dalji infrastrukturni razvoj poslovnih zona, na čemu bi trebalo raditi?

- Naša lokalna zajednica je spremna i za nova infrastrukturna ulaganja ukoliko se ukaže potreba, a sve sa ciljem da zainteresovanim investitorima obezbijedimo što bolje uslove. U nekom dugoročnom periodu, potrebna su nova infrastrukturna ulaganja u izgradnju kanalizacione mreže, asfaltiranje pristupnih puteva između građevinskih parcela itd.

eKapija: Kakva je trenutna popunjenost kapaciteta poslovnih zona?

- Poslovna zona Karanovac, od tri zone na području naše opštine, trenutno je infrastrukturno najopremljenija u kojoj jedan privredni subjekt već godinama uspješno posluje. Riječ je o firmi Iradia company iz Laktaša sa proizvodnom jedinicom u Karanovcu - farma roditeljskih koka. U Poslovnoj zoni Sočkovac do nedavno su bile dvije firme, sada posluje Pit stop Sočkovac, a u Poslovnoj zoni Petrovo Ozren drvo WOOD.

eKapija: Imate li u najavi otvaranje novih pogona u sve tri zone, da li su već prodate parcele ili objekti?

- U proteklom periodu jedan investitor je kupio dio zemljišta sa izgrađenim objektom u Poslovnoj zoni Karanovac, ali još nije pokrenuta proizvodnja. Riječ je o firmi Jatoprodukt Karanovac sa farmom za tov pilića, a početak rada se očekuje u ovoj godini. Jatoprodukt je u poslovnoj zoni vlasnik zemljišta površine od oko 21.250 m2 i poslovnog objekta površine 6.750 m2.

Nova ulaganja najavljena su u Poslovnoj zoni Sočkovac, a budući investitor je vlasnik zemljišta površine od oko 5.360 m2. Po Regulacionom planu namjena prostora je trgovinsko-uslužna i proizvodna, a investitor se još nije izjasnio o vrsti djelatnosti kojom će se baviti.

eKapija: Kakve pogodnosti i administrativne olakšice nudite preduzetnicima ako se odluče ulagati u poslovnu zonu?

- Pogodnosti koje se nude preduzetnicima koji se odluče ulagati u poslovnu zonu su brze usluge opštinske administracije, pozitivan pristup i podrška svakoj investiciji od strane lokalne uprave, maksimalno pojednostavljen i brz način dobijanja potrebnih dozvola za gradnju i početak rada, ustaljene procedure i cijene dobijanja dozvola, najniže cijene rente u okruženju uz mogućnost plaćanja u ratama, niske cijene komunalnih taksi.

eKapija: Koji su najbitniji infrastrukturni projekti za opštinu Petrovo u narednom periodu?

Petrovo (Foto: Opština Petrovo )
- Najbitniji infrastrukturni projekat je modernizacija i proširenje regionalnog puta druge kategorije Doboj – Petrovo - granica sa Federacijom BiH. Ovaj projekat u nadležnosti je JP Putevi RS i početak realizacije očekujemo u ovoj godini. Planirana su i ulaganja u sistem vodosnabdijevanja kao i projekat kanalizacione mreže. U ovoj godini su planirani rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u mjesnim zajednicama Karanovac i Petrovo, a za izgradnju kanalizacione mreže je potrebno uraditi projekat.

eKapija: Kako biste ocijenili stanje vodovodne i kanalizacione mreže na području opštine, u kojim dijelovima je primarno djelovati?

- Potrebno je većim dijelom rekonstruisati vodovodnu mrežu zbog dotrajalosti cjevovoda. Rekonstrukcijom cjevovoda znatno bi se povećale raspoložive količine vode u sistemu. Kanalizacioni sistem ne postoji, izgrađen je samo manji dio mreže koji pokriva urbani dio područja opštine Petrovo za koji takođe ne postoji adekvatna projektna dokumentacija. Na ostalom području opštine problem kanalizacije se rješava putem septičkih jama. U tom kontekstu neophodno je raditi na izgradnji kanalizacione mreže, odnosno, proširenju mreže u urbanom dijelu opštine, turističkim zonama i kompleksima, planiranim poslovnim zonama, ali i u ruralnim dijelovima sa većom koncentracijom stanovanja.

eKapija: Šta je predviđeno razvojnim planovima opštine u narednim godinama. Na čemu će biti fokus?

- Opštinska administracija, u provođenju svoje osnovne uloge, trudi se da vrši osiguranje razvoja i konstantnog unapređenja poslovnog ambijenta na području lokalne zajednice, jačanje lokalne ekonomije, razvijanje partnerskih odnosa sa civilnim i privatnim sektorom te povezivanje sa drugim jedinicama lokalne samouprave (JLS) radi realizacije zajedničkih ciljeva. Shodno tome je rađena Strategija razvoja opštine Petrovo 2021-2027. Ovaj plan razvoja predstavlja opštu razvojnu platformu i okvir za uključivanje svih relevantnih aktera (predstavnika javnog, privatnog, nevladinog sektora) i njihovo zajedničko i dugoročno djelovanje, kako u domenu ekonomskog i društvenog razvoja, tako i po pitanju zaštite i unapređenja životne sredine. Strategijom su definisani prioriteti budućeg razvoja, posebno u oblastima ekonomije, društvenog razvoja i zaštite životne sredine.