Iradia company najavljuje nova ulaganja u Petrovu - U planu još jedna farma koka i izgradnja izvoznog centra

(Foto: Iradia company)
Iradia company iz Laktaša posjeduje farmu roditeljskih kokošaka u mjestu Karanovac u Petrovu, gdje proizvodi priplodna jaja za inkubaciju tovnih pilića.

Naime, farma Karanovac je izgrađena 1979. godine ali je tokom rata i u poslijeratnom periodu pretrpjela veliko devastiranje. Farmu je kupila laktaška firma Iradia company 2009. godine i izvršila kompletnu rekonstrukciju objekata i opreme, navodi za portal eKapija Biljana Tomić, direktorica firme.

- Danas je ovo moderna farma sa potpuno automatizovanim sistemima hranjenja i skupljanja jaja, sa kapacitetom od 48.000 roditeljskih kokošaka, koje tokom godine proizvedu 7.500.000 priplodnih jaja – kaže Tomić.

Priplodna jaja proizvedena na farmi Karanovac plasiraju se manjim dijelom u Bosni i Hercegovini, a većim u izvoz.

- Najveći dio izvoza trenutno ide u Srbiju, uz manje količine koje se otpremaju na Bliski istok – navodi Tomić.

Kako ističe, firma se tokom prethodnih 11 godina suočila sa dosta izazova u Petrovu, prije svega usljed elementarnih nepogoda.

- Velika poplava 2014. godine nam je napravila ogromnu štetu, ali prouzrokovala i probleme sa zbrinjavanjem uginulih životinja. Podrška opštine Petrovo u tom periodu nam je značila mnogo – kaže Tomić.

Iradia company Laktaši bavi se proizvodnjom priplodnih jaja i trgovinom opremom, genetskim materijalom i sirovinama u živinarstvu. Osim farme u Petrovu, posjeduju farme u opštini Gračanica, dok je u Laktašima lociran trgovinski dio firme.

- Sama firma je osnovana 1999. godine i počela je svoj rad u trgovini, zastupajući poznate kuće kao što su Cobb Vantress, SAD (isporuke roditeljskih pilića hibrida Cobb), Pas Reform B.V, Holandija (oprema za inkubaciju), VDL Agroetech, Holandija (oprema za živinarske farme) i druge. Tokom 2004. godine je osnovan i proizvodni dio firme, koji se narednih godina širio – kaže Tomić.

Firma danas proizvodi 13 miliona priplodnih jaja, a prema riječima Tomić, održali su saradnju sa svim dobavljačima čiji su generalni zastupnici.

Uz sve to, Iradia company najavljuje nove investicije u Petrovu. Tomić kaže da postoji namjera da grade još jednu odgojnu farmu te izvozni centar, što bi se moglo očekivati nakon 2021. godine.

- Bosna i Hercegovina je tokom 2019. godine dobila mogućnost izvoza pilećeg mesa na tržište EU. Nažalost, ta mogućnost još ne postoji za priplodna jaja, te je usljed toga ograničen i naš tržišni prostor. Nadamo se da će aktivnosti, koje su trenutno u toku, rezultirati otvaranjem EU tržišta za naše proizvode, a ukoliko se to desi, naše investicije će se realizovati u kratkom roku.