Human Resources Generalist
Banja Luka
Institut RT-RK d.o.o.
do: 01.03.2018.
Direktor
Vareš
Javno preduzeće Vareš-stan
do: 23.02.2018.
Zamjenik direktora
Sarajevo
Agencija za državnu službu BiH
do: 07.03.2018.