Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Banja Luka


Osnovni podaci
POTPUNI NAZIV
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Banja Luka
ADRESA
Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka
Odgovorno lice
Alen Šeranić
prethodnici +

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Da bi mogli pogledati kompletne informacije, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE
Vijesti
Tenderi
Isporučioci
Događaji
Ličnosti
Filantropija
Opis djelatnosti
Glavne aktivnosti ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: analizu i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; pripremu i provođenje zdravstvene politike i zdravstvenih strategija; plan mreže zdravstvenih ustanova i organizaciju zdravstvenog sistema; planiranje i primjenu zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama; unapređenje sistema kvaliteta zdravstvene zaštite; analizu, planiranje i praćenje finansiranja zdravstvene zaštite, stanja u oblasti zdravstvenog osiguranja i javnih nabavki; izrađivanje planova i programa kapitalnih ulaganja i investicija u sektoru zdravstva; planiranje i finansiranje programa i projekata u vezi reforme zdravstvenog sistema; evaluaciju rezultata implementacije zdravstvene politike i zdravstvenih strategija, planova i programa; nadzor nad stručnim radom i upravljanjem zdravstvenih ustanova i drugih organizacija u oblasti zdravstvenog sektora; stručno usavršavanje, specijalizaciju zdravstvenih radnika i dodelu zvanja primarijusa; proizvodnju i promet lijekova, otrova, hemikalija i medicinskih sredstava; planiranje, koordinaciju i preduzimanju mjere u cilju obezbeđenja kvalitetnih, sigurnih i efikasnih lijekova i korišćenja lijekova i medicinskih sredstava u sistemu zdravstvene zaštite; zdravstvenu ispravnost vode, životne namirnice i predmeta opšte upotrebe; poslove iz oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti i upravljanje medicinskim otpadom; praćenje savremenih dostignuća u razvoju zdravstvenih sistema u državama evropske unije i usklađuje zdravstveni sistem Republike Srpske sa njihovim standardima i normativima; pripremu za ispunjavanje uslova u procesu evropskih integracija; pripremu, implementaciju i nadzor nad odobrenim programima i projektima te prezentaciju rezultata njihovog sprovođenja na domaćim i međunarodnim konferencijama ;praćenje dostignuća i pravaca razvoja sistema monitoringa i evaluacije zdravstvenog i socijalnog sistema u drugim državama i razvoj sopstvenog sistema; planiranje, organizaciju i nadzor nad funkcionisanjem sistema socijalne, porodične i dječije zaštite; praćenje stanja socijalne ugroženosti i socijalnih potreba stanovništva, planiranje i koordinaciju stručnog usavršavanja radnika socijalne djelatnosti; organizaciju nadzora nad stručnim radom ustanova socijalne i dječije zaštite i drugih organizacije čija je djelatnost vezana za pružanje socijalno-humanitarnih i zdravstvenih usluga; saradnju sa institucijama i drugim organizacijama u zdravstvenom i socijalnom sistemu, lokalnom zajednicom, strukovnim udruženjima zdravstvenih radnika i radnika socijalnih djelatnosti, međunarodnim zdravstvenim organizacijama i nevladinim organizacijama iz djelokruga poslova sektora; informisanje javnosti putem medija i drugih vidova informisanja o svom radu i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Jedinica za koordinaciju projekata Svjetske banke u zdravstvu je osnovana 1997. godine kao tijelo koje je trebalo da implementira projekte koje su dogovorili Vlada Republike Srpske i Svjetska banka. Projekti koje implementira Jedinica se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke i donatorskih sredstava putem bileteralnih grantova, kao što su npr. grantovi italijanske Vlade.

Vijesti