Pogledajte poslovne šanse po grupama:
Pozorišta
Restorani, kafeterije, slastičarne
Biciklizam
Bazenski sportovi, bazenska oprema
Moteli
Sportovi na otvorenim stadionima, sportska oprema
Hoteli
Žičare-putnički saobraćaj
Rekreacija (teretane, fitness....)
Pansioni
Planinarski domovi
Muzeji
Biblioteke
Banje, banjska lječilišta
Kulturni centri, domovi kulture, domovi omladine
Galerije
Dvoranski sportovi, sportska oprema
Kulturna dobra-zaštita i prezentacija
Žičare
Turističke agencije, turističke usluge