Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Subota, 27. maj 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd14°C

NABAVKA RUDARSKIH RADOVA RMU "ŠTAVALJ" SJENICA - JP za podzemnu eksploataciju uglja u restrukturiranju Resavica

Naručilac: JP PEU Resavica
Tip: Radovi potražnja
Objavljen: 17.06.2011
Ističe: 17.07.2011
Kratak opis:
Na osnovu člana 72 Na osnovu člana 72.Zakona o javnim nabavkama RS ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
JAVNO PREDUZEĆE ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA
U RESTRUKTURIRANjU – RESAVICA
35237 Resavica, Petra Žalca 2
objavljuje
JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
javna nabavka 20/11/606006

Predmet nabavke: rudarski radovi RMU ,,Štavalj" Sjenica

Uslovi za učestvovanje: sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 44. i 45. Zakona o javnoj nabavci ("Službeni glavnik RS", broj 116/08), i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.
1. Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima:
– ponuđena cena 90 pondera
– uslovi plaćanja 10 pondera
Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji.
2. Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije: zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 13,00 sati u prostorijama JP PEU Resavica, Komercijalni sektor JP PEU, adresa: Petra Žalca 2, Resavica.
3. Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2.000 dinara sa uračunatim PDV-om na tekući račun JP PEU Resavica broj: 335-18203-60 kod Razvojne banke Vojvodine A.D Novi Sad Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće ekvivalentan iznos u evrima na devizni račun JP PEU Resavica RS 35290017030000058704, UBBGRSBG Univerzal banka AD Beograd.
– zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično, poštom ili uz ovlašćenje za pruzimanje iste, priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača.
4. Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji.
5. Rok i način za dostavljanje ponuda: ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti/omotu neposredno ili poštom na adresu JP PEU Resavica, Ul. Petra Žalca 2 , Resavica 35237, u roku od 30 dana od objavljivanja Javnog poziva u Službenom Glasniku RS do 10,00 časova, sa naznakom: "Ponuda za JN 20/10/606006 rudarski radovi RMU ,,Štavalj" Sjenica.
6. U slučajevima predviđenim članom 32. ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda.
7. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će smatrati prvi sledeći radni dan. Ponude podnete po isteku navedenog roka neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Blagovremenost se ceni prema danu i satu prispeća u arhivu naručioca, a ne prema danu i satu predaje pošti.
8. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda u 11,30 časova u prostorijama direkcije JP PEU Resavica.
9. Predstavnici ponuđača na otvaranju moraju priložiti punomoćje za zastupanje. O otvaranju ponuda biće sačinjen zapisnik koji će u roku od 3 dana biti dostavljen svim ponuđačima.
10. Okvirni datum donošenja odluke o dodeli ugovora je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
11. Osoba za kontakt je Drago Lazić, dipl. inž. rud.: 063/103-5768.

Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Građevinski radovi u rudarstvu
010
Više informacija o naručiocu
JP PEU Resavica
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
Stil export import Mali Zvornik
Kruna za ugalj FI 42  (30. 12. 2016, 19.972,37 EUR)  >>
Institut Jaroslav Černi AD Beograd
Projekat izvedenog stanja na objektu Jalovište Duboki potok sa branom i akumulacijom  (17. 10. 2016, 7.982,46 EUR)  >>
TMG toplota doo Batočina
Demontaža dva segmenta dimnjaka, dimnjača, dimnih kanala i multiciklona (01. 09. 2016, 24.894,74 EUR)  >>
Konvar d.o.o. Beograd
Iskop i demontaža toplovoda  (01. 09. 2016, 13.377,19 EUR)  >>
Zastava Metal a.d. Resavica
Izrada i montaža dimnjaka, dimnjača, dimnih kanala i multiciklona za toplanu Resavica  (26. 08. 2016, 77.631,58 EUR)  >>
Stil export import Mali Zvornik
Reduktori NKB 500 i reduktori NKC 860 (24. 08. 2016, 100.616,67 EUR)  >>
SVECOM BEOGRAD
Čelična jamska podgrada sa veznim elementima  (08. 08. 2016, 28.823,51 EUR)  >>
Unior components a.d. Kragujevac
Rolen bok (06. 07. 2016, 45.315,79 EUR)  >>
Resavske elektrane doo Despotovac
Rudarski radovi u R.M.U Štavalj (05. 07. 2016, 359.122,81 EUR)  >>
Svi isporučioci
Nađite druge dokumente u kojima se pominje
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava