Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Četvrtak, 29. septembar 2016.
Vremenska prognozaVremeBeograd21°C

DOGRADNJA OBJEKTA PU "LANE" ALEKSINAC - Predškolska ustanova Aleksinac

Naručilac: Predškolska ustanova Lane, Aleksinac
Tip: Radovi potražnja
Objavljen: 06.05.2011
Ističe: 05.06.2011
Kratak opis:
Na osnovu člana 72 Na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
PREDŠKOLSKA USTANOVA
18220 Aleksinac, Mišićeva 1
oglašava
JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku
Izvođenje radova –dogradnja objekta PU "Lane" Aleksinac na KP. broj 1305/1 KO Aleksinac varoš
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za predmetnu delatnost i koja ispunjavaju uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenje ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 45. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08).
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vršiće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,a konkretni kriterijumi po kojima će prispele ponude biti vrednovane, sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama poštom ili lično sa naznakom "ponuda za izvođenje radova – ne otvarati" na adresu naručioca: Predškolska Ustanova "Lane" , 18220 Aleksinac, Mišićeva 1 u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", na poleđini koverte naznačiti adresu ponuđača, ime i broj telefona osobe za kontakt.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi, koji iznosi 100 dana od dana otvaranja ponude.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude se neće razmatrati.
Blagovremena ponuda je ona koja stigne na adresu naručioca, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 10,00 časova, uključujući i ponude poslate poštom.
Ponude će biti otvorene istog dana u 11,00 časova u sedištu naručioca, ukoliko poslednji dan za dostavljanje ponuda pada u dane vikenda i praznika pomera se za prvi sledeći radni dan, a o rezultatima javnog oglasa učesnici će biti obavešteni u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Javnost podrazumeva prisustvo predstavnika ponuđača koji su podneli ponudu a koji pre početka postupka moraju predati posebno pismeno ovlašćenje komisiji za javnu nabavku , za prisustvovanje postupku otvaranja ponuda , izdato na memorandumu ponuđača , overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Preuzimanje konkursne dokumentacije je u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova ili poštom nakon poslatog zahteva.
Prilikom preuzimanja dokumentacije zainteresovani ponuđač je dužan da priloži ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije kao i dokaz o uplati na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije, iznos od 3.000,00 dinara na tekući račun broj 840-602667-13
Uprava za javna plaćanja, sa naznakom: "Za konkursnu dokumentaciju". Uplaćeni iznos se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 018/4804-827 ili 018-4804-949.
Lica za kontakt:Maja Rajković i Suzana Vasić.

Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Građevinski radovi na obdaništima
12120
Radovi na nadogradnji objekata i zgrada
2620
Građevinski radovi kod izgradnje kuća
360
Izgradnja kuća ili zgrada u nizu
6710
Izgradnja kuća, građevinski radovi vezani za kuće
260
Izgradnja stambenih zgrada
8612
Izgradnja stanova
652
Izgradnja višenamenskih zgrada
5210
Izgradnja urbanih kompleksa
541143
Građevinski radovi na objektima zabavnih sadržaja, sportskih aktivnosti, kulturnih aktivnosti, smeštaja i restorana
100
Građevinski radovi na objektu socijalnih ustanova
450
Izgradnja građevinskih konstrukcija
408
Radovi na građevinskim konstrukcijama
101
Montaža ili podizanje prefabrikovanih konstrukcija
66137
Drugi završni radovi na zgradama
87321
Više informacija o naručiocu
Predškolska ustanova Lane, Aleksinac
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
Eurocliner Vetastil Jagodina
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp br.773 KO Aleksinac Varoš  (07. 04. 2016, 45.333,42 EUR)  >>
TP Bojan d.o.o. Beograd
Materijal za održavanje zgrada i opreme  (19. 02. 2016, 4.019,07 EUR)  >>
Samex group d.o.o. Beograd
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp.br. 773 ko Aleksinac varoš  (17. 09. 2015, 53.943,07 EUR)  >>
SZR SAMEX GRADNJA BOLEČ
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp.br. 773 ko Aleksinac varoš  (17. 09. 2015, 53.943,07 EUR)  >>
Bojaton
Materijal za održavanje zgrada i opreme- molerske radove (23. 02. 2015, 2.029,58 EUR)  >>
TP Elektrotehna doo Aleksinac
Materijal za održavanje zgrada i opreme- električne radove (23. 02. 2015, 2.201,86 EUR)  >>
TR LOG-AN DVA ALEKSINAC
Materijal za održavanje zgrada i opreme- stolarske radove (23. 02. 2015, 3.830,18 EUR)  >>
TERMO-KOMERC NIŠ
Materijal za održavanje zgrada i opreme- vodoinstalaterske radove (23. 02. 2015, 2.544,79 EUR)  >>
Transkop-R d.o.o. Svrljig
Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta za boravak dece pu lane aleksinac (05. 09. 2014, 88.251,75 EUR)  >>
Svi isporučioci
Nađite druge dokumente u kojima se pominje
zanatski završni radovi
zgrade i kuće - izgradnja
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2016, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava