Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Četvrtak, 27. april 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd16°C

DOGRADNJA OBJEKTA PU "LANE" ALEKSINAC - Predškolska ustanova Aleksinac

Naručilac: Predškolska ustanova Lane, Aleksinac
Tip: Radovi potražnja
Objavljen: 06.05.2011
Ističe: 05.06.2011
Kratak opis:
Na osnovu člana 72 Na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08)
PREDŠKOLSKA USTANOVA
18220 Aleksinac, Mišićeva 1
oglašava
JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku
Izvođenje radova –dogradnja objekta PU "Lane" Aleksinac na KP. broj 1305/1 KO Aleksinac varoš
Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica koja su registrovana za predmetnu delatnost i koja ispunjavaju uslove za učešće u postupku u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama, a ispunjenje ovih uslova dužni su da dokažu na način propisan u članu 45. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 116/08).
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vršiće se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude,a konkretni kriterijumi po kojima će prispele ponude biti vrednovane, sastavni su deo konkursne dokumentacije.
Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama poštom ili lično sa naznakom "ponuda za izvođenje radova – ne otvarati" na adresu naručioca: Predškolska Ustanova "Lane" , 18220 Aleksinac, Mišićeva 1 u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", na poleđini koverte naznačiti adresu ponuđača, ime i broj telefona osobe za kontakt.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi, koji iznosi 100 dana od dana otvaranja ponude.
Nepotpune, neblagovremene i neispravne ponude se neće razmatrati.
Blagovremena ponuda je ona koja stigne na adresu naručioca, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 10,00 časova, uključujući i ponude poslate poštom.
Ponude će biti otvorene istog dana u 11,00 časova u sedištu naručioca, ukoliko poslednji dan za dostavljanje ponuda pada u dane vikenda i praznika pomera se za prvi sledeći radni dan, a o rezultatima javnog oglasa učesnici će biti obavešteni u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Javnost podrazumeva prisustvo predstavnika ponuđača koji su podneli ponudu a koji pre početka postupka moraju predati posebno pismeno ovlašćenje komisiji za javnu nabavku , za prisustvovanje postupku otvaranja ponuda , izdato na memorandumu ponuđača , overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica.
Preuzimanje konkursne dokumentacije je u prostorijama naručioca svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova ili poštom nakon poslatog zahteva.
Prilikom preuzimanja dokumentacije zainteresovani ponuđač je dužan da priloži ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije kao i dokaz o uplati na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije, iznos od 3.000,00 dinara na tekući račun broj 840-602667-13
Uprava za javna plaćanja, sa naznakom: "Za konkursnu dokumentaciju". Uplaćeni iznos se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 018/4804-827 ili 018-4804-949.
Lica za kontakt:Maja Rajković i Suzana Vasić.

Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Radovi na nadogradnji objekata i zgrada
420
Izgradnja kuća ili zgrada u nizu
101
Građevinski radovi na stambenim zgradama i kućama
101
Građevinski radovi kod izgradnje kuća
101
Izgradnja kuća, građevinski radovi vezani za kuće
101
Izgradnja stanova
100
Više informacija o naručiocu
Predškolska ustanova Lane, Aleksinac
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
Stefkom Soko Banja
Materijal za stolarske radove  (28. 02. 2017, 2.527,58 EUR)  >>
Bojaton
Materijal za održavanje zgrada i opreme  (10. 02. 2017, 1.432,90 EUR)  >>
Euro support group Jagodina
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp br.773 KO Aleksinac Varoš  (07. 04. 2016, 45.333,42 EUR)  >>
TP Bojan d.o.o. Beograd
Materijal za održavanje zgrada i opreme  (19. 02. 2016, 4.019,07 EUR)  >>
Samex group d.o.o. Beograd
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp.br. 773 ko Aleksinac varoš  (17. 09. 2015, 53.943,07 EUR)  >>
Samex Group doo, Boleč
Završetak rekonstrukcije i dogradnje postojećeg objekta za boravak dece PU Lane Aleksinac na kp.br. 773 ko Aleksinac varoš  (17. 09. 2015, 53.943,07 EUR)  >>
Bojaton
Materijal za održavanje zgrada i opreme- molerske radove (23. 02. 2015, 2.029,58 EUR)  >>
TP Elektrotehna doo Aleksinac
Materijal za održavanje zgrada i opreme- električne radove (23. 02. 2015, 2.201,86 EUR)  >>
TR LOG-AN DVA ALEKSINAC
Materijal za održavanje zgrada i opreme- stolarske radove (23. 02. 2015, 3.830,18 EUR)  >>
Svi isporučioci
Nađite druge dokumente u kojima se pominje
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava