Korisničko ime
Lozinka
Ostanite prijavljeni
O nama Klijenti Partneri Marketing Kontakt Login | Registracija
Sreda, 24. maj 2017.
Vremenska prognozaVremeBeograd16°C

IZRADA JAMSKE PROSTORIJE U RMU "ŠTAVALJ"–SJENICA - JP za podzemnu eksploataciju uglja u restrukturiranju "Resavica", Resavica

Naručilac: JP PEU Resavica
Tip: Radovi potražnja
Objavljen: 03.08.2009
Ističe: 02.09.2009
Kratak opis:
Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik RS”, broj 116/08)

JAVNO PREDUZEĆE
ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA
u restrukturiranju "Resavica”
35237 Resavica, Petra Žalca 2

objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku
za javnu nabavku
(broj 19/09/606006)

1. Predmet nabavke: izrada jamske prostorije u RMU "Štavalj” – Sjenica.
Uslovi za učestvovanje: sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 44. i 45. Zakona o javnoj nabavci ("Službeni glavnik RS”, broj 116/08), i ostale uslove primerene konkretnoj JN koje je definisao naručilac u konkursnoj dokumentaciji.

2. Kriterijum za izbor ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim elementima:
– ponuđena cena 80 pondera
– referenc lista 10 pondera
– uslovi plaćanja 10 pondera
Relativni značaj kriterijuma opisan je u konkursnoj dokumentaciji.


3. Vreme i mesto uvida i preuzimanje konkursne dokumentacije: zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 7,00 do 13,00 časova u prostorijama JP PEU "Resavica”, komercijalni sektor JP PEU, adresa: Petra Žalca 2, Resavica.
Na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije zainteresovani domaći ponuđači uplatiće nepovratni iznos od 2.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om na tekući račun JP PEU "Resavica” broj: 335-18203-60 kod Metals banke Novi Sad. Zainteresovani inostrani ponuđači uplatiće ekvivalentan iznos u evrima na devizni račun JP PEU "Resavica” RS 35290017030000058704, UBBGRSBG Univerzal banka AD Beograd.
Zainteresovani ponuđači uz prethodnu najavu preuzmaju konkursnu dokumentaciju lično, poštom ili uz ovlašćenje za pruzimanje iste, priložen dokaz o uplati i identifikacioni list ponuđača.


4. Obavezna sadržina ponude utvrđena je u konkursnoj dokumentaciji.


5. Rok i način za dostavljanje ponuda: ponude se podnose u pisanoj formi u zatvorenoj i pečatom overenoj koverti/omotu neposredno ili poštom na adresu JP PEU "Resavica”, Petra Žalca 2, 35237 Resavica, u roku od 30 dana od objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS” do 10,00 časova, sa naznakom: "Ponuda za JN 19/09/606006 – ne otvarati – uručiti službi nabavke JP PEU”.


6. U slučajevima predviđenim članom 32. ZJN naručilac će produžiti rok za dostavljanje ponuda.


7. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan ili na dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će smatrati prvi sledeći radni dan. Ponude podnete po isteku navedenog roka neće se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Blagovremenost se ceni prema danu i satu prispeća u arhivu naručioca, a ne prema danu i satu predaje pošti.

8. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno u roku predviđenom u Zakonu o javnim nabavkama, o čemu će ponuđači biti blagovremeno obavešteni.

9. Predstavnici ponuđača na otvaranju moraju priložiti punomoćje za zastupanje. O otvaranju ponuda biće sačinjen zapisnik koji će u roku od tri dana biti dostavljen svim ponuđačima.


10. Okvirni datum donošenja odluke o dodeli ugovora je 30 dana od otvaranja ponuda.


11. Osoba za kontakt je Denić Miodrag mr. dipl. inž. rud. 063/1035-783.
Pripremite se za ponudu:
O NARUČIOCU
Konkurencija:
MOGUĆI PONUĐAČI
Pogledajte i druge, važeće tendere iz oblasti:
 SRB  BiH  CG 
Izgradnja rudnika i proizvodnih objekata
010
Građevinski radovi u rudarstvu
130
Izgradnja okna, ulaza u jamu
010
Više informacija o naručiocu
JP PEU Resavica
Drugi isporučioci sličnih roba/usluga
Vladex d.o.o. Borča
Isporuka i ugradnja vrelovodnih predizolovanih cevi  (01. 09. 2016, 65.526,32 EUR)  >>
TMG toplota doo Batočina
Isporuka i ugradnja vrelovodnih predizolovanih cevi (01. 09. 2016, 65.526,32 EUR)  >>
IBA ad Ada
Brusne ploče za metal (06. 07. 2012)  >>
SVECOM BEOGRAD
Izolacioni aparati i rezervna oprema (23. 09. 2011)  >>
Sremauto-Trade Beograd
Brusne ploče i tocila (12. 02. 2010)  >>
Sremauto-Trade Beograd
Brusne ploče i tocila (12. 02. 2010)  >>
Svi isporučioci
Nađite druge dokumente u kojima se pominje
Društvene mreže:
 
 
 
 
 
 
 
Naslovna
Poslovne vesti
Sedam dana
Na današnji dan
(Ne)ostvarilo se
Galerije
Tenderi
Objavljeni tenderi
Pobednici tendera
Ko pobeđuje na tenderima?
Zakonska regulativa
Oglasite Vaš tender
Objavljeni tenderi - BiH
Nekretnine & gradnja
Vesti
Projekti
Investirati u nekretnine?
Beogradske urbanističke priče
Ponuda nekretnina
Potražnja nekretnina
Ponuda lokacija
Javni uvidi planova
Imovina u stečaju/likvidaciji
Ko je ko
U Srbiji
U privredi i politici
U kulturi, sportu i zabavi
U žiži
Intervjui
Najpopularniji - vremeplov
Događaji
Svi Događaji
Svi Današnji događaji
Sajmovi i izložbe
Konferencije
Seminari i radionice
Poslovni saveti & Ideje
Poslovni saveti
Dobre ideje
Korak ispred
Lične finansije
Posle posla
Sve priče
Turizam&Gastro
Sportske priče
Kultura
Najgledaniji filmovi
Filmske priče
Najčitanije knjige
Lek za dušu
Vremeplov
© 2005 - 2017, eKapija. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i autorska prava Izjava o podršci zaštiti autorskih prava