*Ovaj servis će biti besplatan u ovogodišnjem, promotivnom periodu
Pojmovi za pretragu
Teritorije
Datum objave

Od

Do


 
PRODAJA POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-PUTNIČKO VOZILO ŠKODA FABIA ističe: čet 19.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Beograd i Kosovoprojekt biro za specijalne konstrukcije a.d. u stečaju, Beogradu
JAVNA PRODAJA POKRETNIH STVARI ODUZETIH U POSTUPKU PORESKE KONTROLE-MUŠKA I ŽENSKA GARDEROBA ističe: pet 22.09.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Ministarstvo finansija Republike Srbije Poreska uprava, Regionalni centar Beograd
JAVNA PRODAJA POKRETNIH STVARI ODUZETIH U POSTUPKU PORESKE KONTROLE-NAMEŠTAJ ističe: pet 22.09.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Ministarstvo finansija Republike Srbije Poreska uprava, Regionalni centar Beograd
PRODAJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-POSLOVNO KOMERCIJALNA ZGRADA, ZEMLJIŠTE, OPREMA, KANC. OPREMA I RAČUNAR ističe: pet 20.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. DOO Mlinostep u stečaju iz Stepanovićeva
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-GORNJI KOMPLEKS NA CETINJU, POSLOVNI PROSTOR U PANČEVU, ALAT I OPREMA, SIROVINE, REPROMATERIJAL I GOTOVA ROBA ističe: pet 20.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Elektroindustrija Obod a.d. u stečaju, Cetinje
PRODAJA POJEDINE IMOVINE DRUŠTVA I IMOVINE GRUPE POVEZANIH LICA ističe: pet 20.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Luka Beograd a.d. Beograd
PRVA PRODAJA NEKRETNINA IZVRŠNOG DUŽNIKA-DVOSOBNI STAN NA KO NOVI SAD I ističe: sre 11.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Osnovni sud u Novom Sadu
(izmena javnog poziva) PRODAJA DELA NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-ZGRADA SA MAGACINOM, ZEMLJIŠTE NA KO BOŽEVAC ističe: sub 07.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. Poljoprivredna zadruga Stig u stečaju, iz Boževca
PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-MLIN, SILOS, ZEMLJIŠTA NA KO VRANJSKA BANJA, OPREMA I INVENTAR ističe: čet 21.09.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. DOO Mita u stečaju, Vranjska banja
DRUGA PRODAJA NEPOKRETNOSTI UPISANE U LN 3239 KO SREMSKI KARLOVCI- NJIVA ističe: pon 02.10.2017. | objavljen: uto 19.09.2017. R. E. FOUR DOO NOVI SAD, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad