PRODAJA NEPOKRETNOSTI- TROSOBAN STAN U PRIZEMLJU POSLOVNO STAMBENE ZGRADE- PEKARA, U ULICI UROŠA PREDIĆA 011, K.O. ARANĐELOVAC Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Regionalni centar Kragujevac pon 21.08.2017.
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA-NEKRETNINE, OPREMA, POTRAŽIVANJA, ZALIHE Velefarm ad holding kompanija Beograd u stečaju Beograd pon 21.08.2017.
PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-PUTNIČKA I TERETNA VOZILA Velefarm ad Holding kompanija Beograd u stečaju pon 21.08.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI HIPOTEKARNOG DUŽNIKA-STAMBENI PROSTOR ADVOKAT MILENA VUJISIĆ - Crnogorska komercijalna banka pon 21.08.2017.
PRODAJA NEPOKRETNOSTI IZVRŠNOG DUŽNIKA DOO KOMERC KEKA BAR-ZEMLJIŠTE NA KO NOVI BAR Javni izršitelj Veselin Šćepanović Bar, poverilac Nimont doo Bar sub 19.08.2017.