PRODAJA POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-OPREMA, ZALIHE REZERVNIH DELOVA, SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA Agencija za licenciranje stečajnih upravnika Beograd i Dvadesetprvi maj-Fabrika malolitražnih motora d.o.o. u stečaju, Beograd pet 23.06.2017.
ČETVRTA PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA-OBJEKTI, MAŠINE I GOTOVI PROIZVODI Društvo za proizvodnju čarapa Zele Veljković sa po Leskovac u stečaju pet 23.06.2017.